Yrken:

Sjukskötare med inriktning och fördjupning inom cancervård

Klasslärare med specialpedagogik och nybörjarundervisning som biämne

Magisterexamen med utvecklingspsykologi som huvudämne och skolpsykologi samt idrottspsykologi som biämnen

Jag är en glad, positiv och aktiv kvinna som har många järn i elden. Jag brinner bland annat för patientens rättigheter, god vård, rätt till jämlik vård var än du bor. Som sjukskötare och cancersjukskötare möter jag olika människor varje dag, ett gott bemötande är viktigt inom vården men minst lika viktigt är att lyssna på patienten och ge tid och trygghet.

Viktigt för mig är också att kunna spendera tid i skogen och på havet. För att ladda mina batterier gör jag långa skogspromenader, det är en bra terapi för att återhämta sig efter mina olika uppdrag.

I kommunalvalet 2021 blev jag invald i Vasa stadsfullmäktige. Jag sitter med som ordinarie medlem i nämnden för fostran och undervisning.

Jag vill jobba för välmående invånare i hela Österbotten. För att barn och unga ska må bra behövs nu åtgärder, förebyggande åtgärder. Vi bör satsa på det psykiska välmåendet och förebygga psykisk ohälsa.

Jag vill jobba för patienternas bästa, så att de kan få den vård de behöver inom en rimlig tid. Köerna till läkare, specialister och sjukskötare måste bli kortare.

Som sjukskötare vill jag också jobba för att alla vårdare i Österbottens ska få bättre arbetsförhållanden och högre löner. Men också det att alla vårdare ska få må bra på jobbet, orka med det viktiga arbete de gör. Det behövs mer vårdare för att vi vårdare ska orka.

För den äldre befolkningen som lever med en minnessjukdom bör de olika minnesföreningarnas verksamhet stärkas så att patienterna kan få ta del av den viktiga verksamhet de behöver men även kunna ge de anhöriga en andningspaus i vardagen.

Jag sitter med i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige som ordinarie medlem.

Jag är invald styrelsemedlem i Österbottens Cancerförening samt i delegationen för Finlands Cancerförening.

Jag sitter med i Svenska folktingets Social och Hälsopolitiska utskott som ordinarie medlem.

Jag har under våren 2020 varit med och grundat, och är viceordförande för, Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf som är en patientförening för kvinnor med någon form av gynekologisk cancer.

Jag är patientrepresentant i Europeiska EURACAN rare gynecological cancer domain och ingår även i European Cancer Organizations HPV Network samt Quality of life Network.