Fokusområden i valet

 

UPPDATERAS!!

 

VÄLMÅENDE KOMMUNINVÅNARE

Österbotten behöver en god men även effektiv och välfungerande hälso- och sjukvård samt socialvård.

För mig som sjukskötare är det viktigt att människorna mår bra, både fysiskt och psykiskt. I dessa tider med många utmaningar i landet och världen mår människorna också tyvärr sämre. För individer i arbetsför ålder handlar det i dagens samhälle om att prestera och prestera även om man kanske inte orkar. Jag är personligen rädd för att många av oss i arbetsför ålder kommer i framtiden att behöva stöd för att orka i arbetet. Det är inte lätt att hinna med i svängarna och många klarar inte av takten. Här behövs även förebyggande åtgärder för att vi ska orka med arbetslivet.

En annan sak som jag är väldigt orolig över är sjukvårdspersonalens ork. De som jobbar inom vården har flera år berättat om arbetets börda och att det hela tiden dras in personal och resurser och att samma jobb ska göras med mindre antal personal. Detta kommer inte att fungera i längden och vi ser redan nu hur det gått under corona-tiden. Sjukskötare är helt slutkörda, sjukskriver sig, orkar inte med jobbet, säger upp sig och byter bransch. Så ska det inte behöva vara. Här behöver vi också i kommunerna fundera på hur vi ska kunna stöda vårdpersonal att orka med jobbet.

Till förebyggande arbete och välmående hör även screeningar av olika slag, tex för bröstcancer och livmoderhalscancer. Dessa screeningar är viktiga och pålitliga och kvinnorna får gratis gå på dessa screeningar i sin egen kommun. Screening för livmoderhalscancer påbörjas tex i Vasa stad först vid 30 års ålder medan det i de flesta Österbottniska och andra kommuner påbörjas redan vid 25 års ålder. Jag kommer att jobba för att screening för livmoderhalscancer i hela Österbottens välfärdsområde påbörjas redan vid 25 års ålder och upp till 65 års ålder.

 

UNGAS VÄLMÅENDE

Ungdomars och barns välmående eller rättare sagt illamående har ökat med åren och här behöver vi mycket stöd både nu och i framtiden. Jag anser att man inom det nya välfärdsområdet bör fördjupa sig i denna problematik och se vad man kan göra för att våra ungdomar ska må bättre och orka gå i skola och ha fritidsintressen. Skolcoacher som finns i många av Österbottens skolor är en bra förebyggande åtgärd och skolcoacherna kan diskutera med eleverna vid behov. Skolcoacherna är med andra ord en förebyggande verksamhet.