Fokusområden i valet

 

SPECIALSJUKVÅRDEN

Österbottens välfärdsområde behöver en välfungerande specialsjukvård på hög nivå. Det bör finnas en tillräcklig intensivvård för patienterna inom välfärdsområdet men det är också viktigt med starkt samarbete med Umeå för att bland annat patienter med stroke snabbt kan få den viktiga vård de behöver. För patienterna är det viktigt att även få en remiss från primärsjukvården till specialsjukvården inom kort tid så att väntan på specialistläkare inte blir för lång.

Österbottens välfärdsområde bör stärka sin ställning också genom att vara attraktiv för vårdare så att vi kan behålla våra duktiga vårdare i Österbotten. Bristen på vårdpersonal är ett stort hot för Österbotten och här behöver vi beslutsfattare tillsammans med tjänstemännen sätta oss ner och fundera ut lösningar som gör att våra duktiga vårdare stannar i Österbotten.

VÅRD OCH OMSORG

Vi är alla patienter någon gång i livet och vården samt omsorgen är viktig för patienten. Att få den vård man behöver när man behöver den är viktig för den enskilda patienten.

Minnessjukdomar av olika slag ökar i landet och även i Österbotten. Här anser jag att det är viktigt att man kan ordna tillräckligt stöd och hjälp för både patienter med minnessjukdom men även för de anhöriga.

Till förebyggande arbete och välmående hör bland annat screeningar av olika slag, tex för bröstcancer och livmoderhalscancer. Dessa screeningar är viktiga och pålitliga och kvinnorna får gratis gå på dessa screeningar. Min förhoppning är att Österbottens välfärdsområde kan jämlikt erbjuda screeningar för bröstcancer, livmoderhalscancer samt tarmcancer oberoende i vilken kommun man bor. Detta betyder bland annat att screeningarna i alla kommuner inom välfärdsområdet påbörjas och avslutas i samma ålder.

BARN, UNGA OCH FAMILJER

Barn och unga är vår framtid och viktiga att satsa på. Som klasslärare är jag orolig över barnens mående. Många som jobbar inom dagvård och skola ser att fler och fler barn mår psykiskt dåligt. Inom Österbottens välfärdsområde bör vi satsa mera på barn och unga, för att de ska kunna få må bättre och på det sättet bör vi kunna ge stöd i daghem och skola.

I och med välfärdsområdet flyttas skolkuratorer och skolpsykologer till välfärdsområdet men de kommer ändå att fysiskt finnas i skolan, vilket är bra. Skolkuratorer och skolpsykologer är viktiga vuxna som kan hjälpa barn och unga och därför är det viktigt att det finns tillräckliga resurser för att kunna anställa fler kuratorer och psykologer.

VÄLMÅENDE KOMMUNINVÅNARE

Österbotten behöver en god men även effektiv och välfungerande hälso- och sjukvård samt socialvård.

För mig som sjukskötare är det viktigt att människorna mår bra, både fysiskt och psykiskt. I dessa tider med många utmaningar i landet och världen mår människorna också tyvärr sämre. För individer i arbetsför ålder handlar det i dagens samhälle om att prestera och prestera även om man kanske inte orkar. Jag är personligen rädd för att många av oss i arbetsför ålder kommer i framtiden att behöva stöd för att orka i arbetet. Det är inte lätt att hinna med i svängarna och många klarar inte av takten. Här behövs även förebyggande åtgärder för att vi ska orka med arbetslivet.

En annan sak som jag är väldigt orolig över är sjukvårdspersonalens ork. De som jobbar inom vården har flera år berättat om arbetets börda och att det hela tiden dras in personal och resurser och att samma jobb ska göras med mindre antal personal. Detta kommer inte att fungera i längden och vi ser redan nu hur det gått under corona-tiden. Sjukskötare är helt slutkörda, sjukskriver sig, orkar inte med jobbet, säger upp sig och byter bransch. Så ska det inte behöva vara. Här behöver vi också i kommunerna fundera på hur vi ska kunna stöda vårdpersonal att orka med jobbet.

Till förebyggande arbete och välmående hör även screeningar av olika slag, tex för bröstcancer och livmoderhalscancer. Dessa screeningar är viktiga och pålitliga och kvinnorna får gratis gå på dessa screeningar i sin egen kommun. Screening för livmoderhalscancer påbörjas tex i Vasa stad först vid 30 års ålder medan det i de flesta Österbottniska och andra kommuner påbörjas redan vid 25 års ålder. Jag kommer att jobba för att screening för livmoderhalscancer i hela Österbottens välfärdsområde påbörjas redan vid 25 års ålder och upp till 65 års ålder.

UNGAS VÄLMÅENDE

Ungdomars och barns välmående eller rättare sagt illamående har ökat med åren och här behöver vi mycket stöd både nu och i framtiden. Jag anser att man inom det nya välfärdsområdet bör fördjupa sig i denna problematik och se vad man kan göra för att våra ungdomar ska må bättre och orka gå i skola och ha fritidsintressen. Skolcoacher som finns i många av Österbottens skolor är en bra förebyggande åtgärd och skolcoacherna kan diskutera med eleverna vid behov. Skolcoacherna är med andra ord en förebyggande verksamhet.