Föreningsverksamhet och förtroendeuppdrag

 

Politiska förtroendeuppdrag:

Stadsfullmäktigeledamot SFP, Vasa 2021-2025

Nämnden för fostran och undervisning, medlem 2017-2021 och 2021-2025

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige, ordinarie medlem 2021-2023

Medlem i Svenska folktingets Social och Hälsopolitiska utskott 2021-->

 

Nationella och lokala förtroendeuppdrag:

Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf, Grundare och viceordförande 2020-->

Österbottens Cancerförening, Styrelsemedlem 2015-->

Delegationen för Cancerföreningen i Finland, medlem 2019-->

Vasa Sjukvårdsdistrikts klientråd, medlem 2013-2020

Tammerfors Universitetssjukhus potilasfoorumi, medlem 2017-2019

Åbo Universitetssjukhus klientråd, medlem 2019-->

 

Internationella uppdrag:

Engage (European Network of Gynecological Cancer Advocacy Groups) Rare Gynecological cancer committeé.

EURACAN (Rare adults solid cancers) patientrepresentant i Rare Gynecological domain.

European Cancer Organisation, patientrepresentant i HPV-nätverket samt Quality of life nätverket

EORTC medlem i patientpanelen